Z ARCHIWUM GX

Sinice w jeziorze Trzesiecko. Interwencja TV Gawex w Unieminie. Budowa Jazu na rzece Niezdobnej. Półkolonie w parafii św. Franiciszka. Spotkanie średniowieczne na Zamku w Starym Drahimiu. Wybory Miss Pomorza Drawskiego w Złocieńcu. Tydzień zabaw w SP 1.