CHODŹ NA SŁOWO

Rozważania na temat niedzielnej Ewangelii według świętego Marka 4, 26-34.