PERYSKOP CZARNEGO

I Pomorski Bieg „Walki o Pamięć”.