CHODŹ NA SŁOWO

Rozważania na temat niedzielnej Ewangelii według świętego Marka 3, 20-35.