BORNEŃSKI PROGRAM SAMORZĄDOWY

Rozmowa z burmistrz Dorotą Chrzanowską na temat modernizacji sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Łubowie, nowych tras rowerowych w gminie oraz planowanych imprez sportowo-rekreacyjnych w mieście.