GOŚĆ DNIA

Rozmowa z Irkiem Markaniczem, Dyrektorem Muzeum Regionalnego w Szczecinku.