CHODŹ NA SŁOWO

Rozważania na temat niedzielnej Ewangelii według świętego Jana 7, 37-39.