CHODŹ NA SŁOWO

Rozważania na temat niedzielnej Ewangelii według świętego Marka 16, 15-20.