CHODŹ NA SŁOWO

Rozważania na temat niedzielnej Ewangelii według świętego Jana 15, 9-17.