CHODŹ NA SŁOWO

Rozważania na temat niedzielnej Ewangelii według świętego Jana 10, 11-18.