CHODŹ NA SŁOWO

Rozważania na temat niedzielnej Ewangelii według świętego Łukasza 24, 35-48.