PERYSKOP CZARNEGO

Spektakl przygotowany z okazji Święta Niepodległości.