LETNIE ROZMOWY

Rozmowa z Eweliną Wejner-Polasik o sukcesie CrossTeamu w Trzciance oraz popularyzacji Yo-yo w regionie.