BORNEŃSKI PROGRAM SAMORZĄDOWY

Odwołanie XVII Międzynarodowego Zlotu Pojazdów Militarnych.