ŻYJ EWANGELIĄ

Rozważania na temat Ewangelii według świętego Jana 19, 25-27.