ŻYJ EWANGELIĄ

Rozważania na temat Ewangelii według świętego Jana 6, 30-35.