ŻYJ EWANGELIĄ

Rozważania na temat Ewangelii według świętego Marka 16, 15-20.