ŻYJ EWANGELIĄ

Rozważania na temat Ewangelii według świętego Jana 12, 24-26.