SZEPTY Z KNIEI

Łoś, super ktoś - opowieść o największym jeleniowatym w Polsce.