SZEPTY Z KNIEI

Tematem programu jest działalność kół łowieckich.