PERYSKOP CZARNEGO

Dzień patrona Szkoły Podstawowej w Czarnem - Danuty Siedzikówny ps. Inka.