SZEPTY Z KNIEI

W rozmowie ze znawcą przyrody Ferdynandem Bejgerem dowiemy się o biologii i życiu lisa rudego.