A TO HISTORIA odc. 68

Prezentacja księgozbioru Muzeum Regionalnego w Szczecinku. Omówimy też pokrótce pracę badawczą pana Rafała Simińskiego, która mogła powstać właśnie dzięki źródłom w zasobach muzealnych.