ROZMOWA DNIA

Rozmowa z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Olgierdem Geblewiczem.