CZAPLINECKI PROGRAM SAMORZĄDOWY

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej na 100 lat niepodległości oraz nowe wiaty przy plaży miejskiej.