LETNIE ROZMOWY

Rozmowa z Wojciechem Reperowiczem, szefem WOPR Szczecinek na temat bezpieczeństwa nad wodą.