CHODŹ NA SŁOWO

Rozważania na temat niedzielnej Ewangelii według świętego Jana 20, 19-31.