LETNIE ROZMOWY

Rozmowa z Wiesławem Kulikiem, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Szczecinku.