MOJE MIASTO BOBOLICE

Rozmowa z Burmistrz Bobolic Mieczysławą Brzozą na temat Dni Bobolic oraz Jarmarku Odpustowego.