LETNIE ROZMOWY

Rozmowa z Miłoszem Wójcikiem, który wraz z bratem przejechał 2284 kilometry z Irlandii do Polski przez Szczecinek.