Zabytkowy ratusz w Czaplinku wypiękniał

  • KW
  • 2015-11-10 13:48:14
Zabytkowy ratusz w Czaplinku wypiękniał
  • Foto: TV Gawex

Dzisiaj, we wtorek 10 listopada, zorganizowano uroczyste zakończenie inwestycji jaką była renowacja zabytkowego ratusza w Czaplinku. Dzięki wsparciu finansowemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego ratusz zyskał nowy wygląd i o wiele lepszy stan techniczny.

Renowacja ratusza poprawiła przede wszystkim jego stan techniczny. Wymienione zostało pokrycie dachowe oraz stolarka okienna. Obiekt zdobi nowa elewacja, a osoby niepełnosprawne mogą z kolei skorzystać z nowego podjazdu. Do ich potrzeb przystosowane zostały również pomieszczenia biurowe. Regionalny Program Operacyjny naszego województwa to ogrom możliwości. Fundusze pozwalają wspierać rozmaite zadania, nawet te związane z ochroną zabytków czy dbałością o dziedzictwo kulturowe. Ratusz w Czaplinku jest tego najlepszym przykładem - podkreśliła podczas dzisiejszego spotkania członek Zarządu Województwa Anna Mieczkowska.

Modernizacja zabytkowego obiektu trwała kilka miesięcy. Jak wspomniał burmistrz Adam Kośmider jej celem była poprawa warunków pracy oraz obsługi interesantów w czaplineckim magistracie. Koszt całkowity inwestycji oszacowano na ponad 533 tysiące złotych. Blisko 370 tysięcy złotych to wsparcie unijne, które umożliwiła umowa podpisana w Szczecinie przez marszałka województwa Olgierda Geblewicza na początku kwietnia br.

Projekt został zrealizowany w ramach 5 Osi Priorytetowej RPO WZ na lata 2007-2013 „Turystyka, kultura i rewitalizacja”, Działanie 5.2 „Rozwój kultury - ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego”, Poddziałanie 5.2.2 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego”.

Relacja z symbolicznego zakończenia inwestycji już dzisiaj (10.11) w TV Gawex. Zapraszamy!

info: Urząd Marszałkowski Woj. Zachodniopomorskiego

Zabytkowy ratusz w Czaplinku wypiękniał

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: