Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu szczecineckiego

  • KW
  • 2015-11-06 12:29:01
Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu szczecineckiego
  • Foto: www.denon.pl

Samorząd Powiatu Szczecineckiego pracuje nad uruchomieniem bezpłatnej pomocy prawnej, do której już od przyszłego roku dostęp będą mieli mieszkańcy powiatu. W całym kraju powstanie ponad 1,5 tys. punktów, w których świadczona będzie profesjonalna pomoc prawna. W powiecie szczecineckim pomoc taka świadczona będzie w ramach trzech punktów, w sześciu miejscowościach. Rola koordynatora wszelkich spraw, związanych z uruchomieniem pomocy prawnej w powiecie szczecineckim powierzona została Sekretarz Zofii Białkowskiej.

Dla kogo pomoc?
Punkty, świadczące usługi nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonować będą według przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) określającej m.in. katalog osób uprawnionych:
- osoby, uprawnione do korzystania z pomocy społecznej z powodu m.in.: długotrwałej lub ciężkiej choroby, wielodzietności, potrzeby ochrony macierzyństwa, przemocy w rodzinie, sieroctwa, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, niepełnosprawności, bezrobocia oraz ubóstwa,
- młodzież do 26. roku życia,
- seniorzy po ukończeniu 65. lat,
- kombatanci i weterani,
- osoby uprawnione do korzystania z Karty Dużej Rodziny,
- wszyscy, którzy są zagrożeni lub zostali poszkodowani przez: katastrofę naturalną, awarię techniczną oraz klęskę żywiołową.

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona będzie w zakresie:
- spraw karnych,
- spraw cywilnych,
- spraw administracyjnych,
- ubezpieczenia społecznego,
- prawa pracy,
- przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
- prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego oraz handlowego. Szczegółowe informacje o punktach i godzinach przyjęć znajdziecie Państwo na pewno przed ich uruchomieniem oraz w trakcie funkcjonowania na stronie www.powiat.szczecinek.pl.

Wykaz miejsc, w których świadczona będzie darmowa pomoc prawna oraz godziny przyjmowania interesantów wyglądają następująco:

Starostwo Powiatowe w Szczecinku
ul. 28 Lutego 16
78-400 Szczecinek
pok. nr 3a (parter)
Interesanci przyjmowani będą od poniedziałku do czwartku, w godzinach 10:00-14:00.

Gmina Szczecinek
Szkoła Podstawowa w Wierzchowie
Wierzchowo 40
78-411 Wierzchowo
pok. nr 3 (parter)
Interesanci przyjmowani będą w piątki, w godzinach 10:00-14:00.

Gmina Biały Bór
Urząd Miasta i Gminy w Białym Borze
ul. Żymierskiego 10
78 – 425 Biały Bór
pok. nr 16 (parter)
Interesanci przyjmowani będą w poniedziałku i wtorki, w godzinach 10:00-14:00.

Gmina Borne Sulinowo
Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Bornem Sulinowie
Al. Niepodległości 28
78-449 Borne Sulinowo
Pracownia Edukacji Ekologicznej (parter)
Interesanci przyjmowani będą od środy do piątku, w godzinach 10:00-14:00.

Gmina Grzmiąca
Urząd Gminy w Grzmiącej
ul. 1 Maja 7
78-450 Grzmiąca
sala ślubów (parter)
Interesanci przyjmowani będą w poniedziałku i wtorki, w godzinach 10:00-14:00.

Gmina Barwice
Urząd Miejski w Barwicach
ul. Zwycięzców 22
78-460 Barwice
pok. nr 8 (parter)
Interesanci przyjmowani będą od środy do piątku, w godzinach 10:00-14:00.

tekst: Marcin Tadzik

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: