Olek Romanowski, uczeń Społecznego Liceum STO, stypendystą premiera

  • KW
  • 2015-11-03 09:26:41
Olek Romanowski, uczeń Społecznego Liceum STO, stypendystą premiera
  • Foto: TV Gawex

Olek Romanowski, uczeń Społecznego Liceum STO w Szczecinku, został doceniony przez Prezesa Rady Ministrów i otrzymał stypendium.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest jedną z form nagradzania najzdolniejszych uczniów szkół średnich. Może je otrzymać jeden - najlepszy uczeń w danej szkole, który uzyskał najwyższą średnią ocen i promocję z wyróżnieniem. Stypendystą może także zostać uczeń o wybitnych, wyraźnie ukierunkowanych uzdolnieniach, poświadczonych ocenami celującymi w jakiejś dziedzinie wiedzy i mający co najmniej oceny dobre z pozostałych przedmiotów.

28 października w Delegaturze Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty w Koszalinie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów, a tym samym stypendiów Prezesa Rady Ministrów. W gronie wyróżnionych znalazł się Olek Romanowski uczeń III klasy Społecznego Liceum STO w Szczecinku. Gratulujemy osiągnięć przede wszystkim Olkowi, ale również jego nauczycielom i rodzicom.

info: ZSS STO Szczecinek

Olek Romanowski, uczeń Społecznego Liceum STO, stypendystą premiera

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: