Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Szczecinek. Radni poprawili uchwały podatkowe

  • KW
  • 2015-11-02 09:02:49
Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Szczecinek. Radni poprawili uchwały podatkowe
  • Foto: TV Gawex

Dzisiaj, 2 listopada, w szczecineckim ratuszu zebrali się radni na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Celem poniedziałkowego spotkania było przegłosowanie zmian w uchwałach związanych z podatkami na 2016 rok, które przyjęte zostały na październikowej sesji.

Porządek obrad zakładał sześć punktów:

1. Otwarcie sesji.

2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XV/122/2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XV/123/2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/245/2012 z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XV/124/2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 października 2015r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru.

5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XV/125/2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 października 2015r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.

6. Zamknięcie sesji.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie zmieniła swoje stanowisko dotyczące zapisu wejścia w życie uchwał podatkowych. Według RIO każda z wyżej wymienionych uchwał powinna posiadać zapis "Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.". Dlatego też, stosownie do obecnych wskazówek RIO, uchwały zostały poprawione i przegłosowane podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Powtórne przyjęcie uchwał podatkowych nie stanowi o zmiany wysokości podatków, jest to tylko uwzględnienie narzuconych przez Regionalną Izbę Obrachunkową Norm.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: