Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku najlepszy w województwie

  • KW
  • 2015-10-23 13:12:06
Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku najlepszy w województwie
  • Foto: TV Gawex

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku, w rankingu organizowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, zajął 1 miejsce w województwie oraz 28 miejsce w Polsce.

To ogromny sukces powiatowej instytucji i bardzo wysokie miejsca. Powiat na arenie Polski wypadł doskonale - 28 miejsce na 314 powiatów ziemskich oraz 66 powiatów grodzkich oraz okazał się być najlepszym w województwie zachodniopomorskim. W tym rankingu pod uwagę brana była przede wszystkim efektywność zatrudnienia ze środków finansowych, które otrzymywane są w ramach aktywnej formy przeciwdziałania bezrobociu, koszty z nią związane oraz trwałość wszystkich szkoleń, dotacji, robót publicznych, prac interwencyjnych czy refundacji. Analizowano także działania Urzędu Pracy w zakresie pozyskiwania środków z rezerw Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Dzięki temu praca urzędników oraz całej instytucji została dostrzeżona. Będzie też związana z tym określona korzyść, gdyż Minister Pracy i Polityki Społecznej zdecydował, że przyzna nagrody pieniężne dla pracowników Powiatowych Urzędów Pracy - mówi Starosta Szczecinecki Krzysztof Lis. To przez ich zaangażowanie dzisiaj bezrobocie w powiecie szczecineckim jest najniższe od wielu lat - wynosi lekko ponad 5 tysięcy osób. To jest i tak sporo, jednak porównać warto, że pod koniec 2013 roku wynosiło ono ponad 7 tysięcy osób bezrobotnych - podsumował starosta.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: