Podsumowanie Projektu Rekultywacji Terenów Powojskowych w Nadleśnictwie Borne Sulinowo

  • KW
  • 2015-10-20 09:11:08
Podsumowanie Projektu Rekultywacji Terenów Powojskowych w Nadleśnictwie Borne Sulinowo
  • Foto: RDLP Szczecinek

W piątek 16 października br. w Nadleśnictwie Borne Sulinowo miała miejsce wizyta studyjna dyrekcji Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, pracowników Ministerstwa Środowiska, przedstawicieli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska ze Szczecina, Starostwa Powiatowego w Szczecinku oraz Urzędu Miast w Bornem Sulinowie.

Celem wizyty było zapoznanie się z realizacją oraz efektami Projektu Rekultywacji Terenów Powojskowych. Podczas spotkania prezentacje przedstawili Piotr Adamski - dyrektor Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych oraz Sławomir Cichoń - dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku.

Uczestnicy wizyty mogli również zapoznać się ze znaleziskami archeologicznymi, które zostały pieczołowicie odnowione i zostaną przekazane do muzeów w Polsce. Podczas przerwy zaprezentowano film w technologii 3D opisujący projekt i jego pozytywne aspekty. Natomiast w części terenowej odbyła się prezentacja pokazowa pracy wykrywaczy na wydzielonej powierzchni oraz magazynu tymczasowego pocisków.

info: Maciej Wiórek, Specjalista ds. infrastruktury leśnej, Wydział Rozwoju i Innowacji

Galeria zdjęć do artykułu

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: