Wolontariusz Roku 2015 - nabór wniosków

  • KW
  • 2015-10-15 09:59:47
Wolontariusz Roku 2015 - nabór wniosków
  • Foto: TV Gawex archiwum/Miriam Glazer - Wolontariusz Roku 2014

Burmistrz Miasta Szczecinek zaprasza organizacje pozarządowe, instytucje i podmioty gospodarcze, które korzystają z pracy wolontariuszy do wzięcia udziału w Konkursie Wolontariusz Roku 2015.

Konkurs stanowi doskonałą okazję do publicznej prezentacji sylwetek wyróżniających się w naszym mieście i regionie wolontariuszy. Umożliwia również promocję i popularyzację wyjątkowych postaw prospołecznych oraz interesujących akcji wolontarystycznych. Zgłoszenia można złożyć osobiście w godzinach pracy sekretariatu MOPS lub przesłać na adres e-mail mops@szczecinek.net.pl.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 13 listopada 2015 r., godz. 14:00. Osobą do kontaktu w powyższej sprawie jest pani Agnieszka Piskozub-Rynkiewicz,  tel.94-37-280-38. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączniku: Regulamin i karta zgłoszenia do konkursu „Wolontariusz Roku 2015”.

Regulamin i karta zgłoszenia

 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: