Sześćdziesiąt lat ZS im. Oskara Langego w Białym Borze

  • KW
  • 2015-10-01 10:17:49
Sześćdziesiąt lat ZS im. Oskara Langego w Białym Borze
  • Foto: www.powiat.szczecinek.pl - Marcin Tadzik

Ponad 450 absolwentów Zespołu Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze spotkało się w sobotę 26 września podczas uroczystych obchodów z okazji 60-lecia szkoły. Na IV Zjazd Absolwentów przybyli nie tylko byli uczniowie, ale również dawni dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy szkoły.

Najpierw o godz. 9:00 w miejscowym kościele rzymskokatolickim pw. NMP Królowej Polski została odprawiona uroczysta Msza św. dziękczynna. Słowo do zebranych wygłosił proboszcz ks. Jarosław Zieliński. Na zakończenie liturgii podziękowania i gratulacje złożył Senator RP - Piotr Zientarski i przekazał na ręce dyrektora szkoły pana Andrzeja Pastuszka pamiątkowy grawerton. O godz. 11:00 w auli szkolnej rozpoczęła się część oficjalna. Na uroczystej gali obecni byli samorządowcy gminni i powiatowi, zaproszeni goście, absolwenci. Wśród gości nie zabrakło przedstawicieli służb mundurowych jednostek patronackich współpracujących ze szkołą.

Po wprowadzeniu sztandarów i odegraniu hymnu państwowego oraz przywitaniu przez dyrektora szkoły Andrzeja Pastuszka przybyłych na uroczystość gości i absolwentów, uczeń Jakub Kaczmarek na moment przywołał pamięć o szkolnych latach wykonując piosenkę pt. „Piękniejsza”. Następnie ponownie głos zabrał dyrektor szkoły, który od 1995r. pełni tę funkcję i już po raz trzeci był głównym organizatorem zjazdu. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na rolę szkoły w funkcjonowaniu społeczności lokalnej. Docenił tych, którzy wpisali się w rozwój placówki. Podkreślił, aby zachować w dobrej pamięci nauczycieli i pracowników, którzy już od nas odeszli, ale pozostawili po sobie " pozytywną aurę ciepła, miłości i serca " włożonego w budowanie dobrego imienia Zespołu Szkół. Na zakończenie wyraził szczególne uznanie dla wysiłku poprzednich dyrektorów i wszystkich tych, którzy tworzyli historię szkoły i nadal wspierają jej rozwój.

W dalszej części uroczystości fundatorzy uroczyście wbili honorowe gwoździe w drzewiec i nastąpiło przekazanie nowego sztandaru szkoły. Po uroczystym poświęceniu przez ks. proboszcza Jarosława Zielińskiego, przewodniczący Rady Rodziców w Zespole Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze, Tomasz Poliksza wręczył nowy sztandar dyrektorowi. Kolejnym ważnym momentem było wręczenie przez starostę szczecineckiego, nauczycielom, partnerom oraz pracownikom honorowych medali "Zasłużony dla rolnictwa" nadanych przez Ministra Rolnictwa. W uznaniu zasług dla rozwoju Pomorza Zachodniego, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego nadał szkole srebrną Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego i uhonorował również złotą Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego pana Stefana Pankiewicza-byłego dyrektora szkoły, kierownika szkolenia praktycznego i wieloletniego nauczyciela. Ponadto, srebrną Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego otrzymała pani Teresa Kulczyńska – była nauczycielka matematyki oraz pan Andrzej Pastuszek – obecny dyrektor szkoły.

Momentem wyjątkowo wzruszającym było uhonorowanie wieloletniej pracy pana Andrzeja Pastuszka, który w tym roku obchodzi jubileusz 20-lecia kierowania szkołą. Serdeczne życzenia i jednocześnie podziękowania za owocną współpracę szanownemu jubilatowi złożył starosta powiatu pan Krzysztof Lis, a zebrani odśpiewali gromkie "Sto lat". Następnie gratulacje oraz życzenia składali goście zaproszeni.

Podczas uroczystości pamiętano również o tych wybitnych emerytowanych pedagogach, którzy wiele lat swego życia poświęcili szkole, wychowywali, kształtowali i czyli kolejne pokolenia młodzieży, a obecnie są na zasłużonej emeryturze. Tym osobom dyrektor szkoły, pan Andrzej Pastuszek, wręczył pamiątkowe grawertony. Także przedstawiciele jednostek samorządów terytorialnych, wojska, policji, placówek partnerskich i osoby na co dzień wspomagające pracę szkoły otrzymali pamiątkowe grawertony.

Warto nadmienić, że gala była wzbogacona występami artystycznymi, które zostały gorąco przyjęte przez zebranych w auli gości. Nie zabrakło pięknych piosenek i zabawnych scenek kabaretowych. Ponadto, wszyscy zebrani mogli zapoznać się z obecnym życiem placówki dzięki filmowi ukazującemu kierunki kształcenia i życie codzienne uczniów i mieszkańców internatu. Elementem, który na trwałe wpisał się w historię szkoły, było odsłonięcie tablicy pamiątkowej ufundowanej przez Absolwentów zjazdu. Ten zaszczyt przypadł panu Stefanowi Pankiewiczowi – pierwszemu absolwentowi, nauczycielowi i byłemu dyrektorowi szkoły.

Uroczystości zwieńczono na dziedzińcu przed internatem, gdzie posadzono drzewko przyjaźni ufundowane przez niemiecką delegację z Salzhauzen. Po tej ceremonii wszyscy absolwenci i goście udali się na obiad. Aby godnie i w przyjemnej atmosferze uczcić zjazd Absolwentów byli uczniowie, nauczyciele i pracownicy wzięli udział w uroczystym balu zorganizowanym na terenie stadniny koni CSJ COVAL. Podczas zabawy tanecznej, na której bawiło się ok. 500 osób, panowała niezwykła atmosfera pełna życzliwości i radości ze wspólnego przebywania absolwentów z byłymi i obecnymi nauczycielami oraz pracownikami szkoły.

info: Andrzej Maciupa

Sześćdziesiąt lat ZS im. Oskara Langego w Białym Borze

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: