Czy w RCEE będzie miejsce dla SzLOTu?

  • Redakcja TV Gawex
  • 2015-09-28 13:45:17
Czy w RCEE będzie miejsce dla SzLOTu?
  • Foto: SzLOT

Wraz z zakończeniem budowy Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej, Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna liczyła na powrót do swojej siedziby oraz na zarządzenie obiektem. Dziś wiemy, że Starostwo Powiatowe rozważa także inny scenariusz.

Jeszcze przed wakacjami Starosta Powiatu Szczecineckiego Krzysztof Lis powołał zespół analityczny do przeprowadzenia analizy SWOT z (ang. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) czyli silnych i słabych stron różnych rozwiązań, możliwych do wdrożenia w zakresie zarządzania Regionalnym Centrum Edukacji EkologicznejJak powiedział nam v-ce starosta Marek Kotchy, od razu wykluczyliśmy jako operatora RCEE podmioty funkcjonujące jako spółki prawa handlowego oraz stowarzyszenie gmin. Dopuściliśmy jedynie dwie formy organizacyjne, takie jak jednostka budżetowo-oświatowa i organizacja pozarządowa jaką jest np. Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna. SzLOT już złożył pewien projekt obejmujący zestawienie przewidywanych rocznych wydatków związanych z eksploatacją centrum oraz kosztów niezbędnych na wyposażenie centrum. Jednak Starosta Krzysztof Lis zwołał kolejny zespół, tym razem do spraw związanych z powołaniem własnej jednostki budżetowej, która mogłaby zarządzać centrum, w alternatywie do SzLOTu. Na czele tego zespołu stanął Marek Kotchy, v-ce Starosta Powiatu Szczecineckiego. Zespół przez kolejnych kilka miesięcy będzie szacował koszty oraz przygotowywał strategię działania. O tym, czy nowy organ powstanie i czy to jemu zostanie powierzone zarządzanie RCEE do końca października zadecyduje Rada Powiatu. Jak powiedział Marek Kotchy starostwo już dziś kieruje wniosek o dofinansowanie na wyposażenie centrum do funduszu WFOŚ. Jednak realny termin, od którego RCEE zacznie funkcjonować to 1 stycznia 2016 roku.

Czy w nowym centrum Edukacji Ekologicznej będzie jeszcze miejsce dla SzLOT-u? Tego jeszcze nie wiem - odpowiada v-ce starosta Kotchy. Przypomnijmy, dziś właśnie to miejsce jest oficjalną siedzibą SzLOTu. W ramach swojej działalności Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna prowadzi zajęcia Academii Nautica przeznaczone dla dzieci i młodzieży, jest operatorem wyciągu do nart wodnych oraz administruje całym sprzętem pływającym, należącym do miasta. SzLOT prowadzi też wypożyczalnię rowerów oraz zajmuje się organizowaniem imprez sportowych i turystycznych. SzLOT zajmuje się także promocją turystyczną regionu (ich najnowszy projekt to Mobilna Aplikacja Turystyczna - Szczecinek Cyfrowa Kraina). Do zadań SzLOT należy też utrzymanie w czystości plaż oraz, wspólnie z WOPR, zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie i plażach. Na cele działalności statutowej i celowej SzLOT samorządy miejski i powiatowy przeznaczają około 1 mln złotych rocznie. W roku 2012 r od SzLOTu zarządzanie Mysią Wyspą przejął Urząd Miasta, a w 2015r zarządzanie Centrum Informacji Turystycznej przejął SAPiK. Jakie będą dalsze decyzje samorządowców, co do zakresu zlecanych zadań i odpowiedzialności, a co za tym idzie funduszy dedykowanych do Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, tego dowiemy się już wkrótce.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: