''Wyprawa - poprawa'', czyli wielkie sprzątanie w Szczecinku

  • KW
  • 2015-09-18 10:05:51
''Wyprawa - poprawa'', czyli wielkie sprzątanie w Szczecinku
  • Foto: TV Gawex

Każdego roku, w trzeci weekend września, Szczecinek bierze udział w międzynarodowej kampanii "Sprzątanie Świata", która polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania.

Akcja ''Sprzątanie Świata'' wywodzi się z Australii. Po raz pierwszy odbyła się ona w 1989r. W ruchu tym uczestniczy ok. 40 mln wolontariuszy na całym świecie. W Polsce sprzątanie świata zainicjowała Mira Stanisławska – Meysztowicz, założycielka oraz prezes Fundacji Nasza Ziemia i Fundacji Sprzątanie Świata – Polska. Ideą akcji jest praktyczna edukacja na rzecz rozwoju zrównoważonego – promocja i kreowanie postaw przyjaznych środowisku, w szczególności w zakresie rozwoju zrównoważonego i poszanowania zasobów naturalnych oraz racjonalnej gospodarki odpadami. W tym roku, akcja sprzątania odbywa się w weekend 18-20 września pod hasłem „Wyprawa – poprawa” i jest to już 22-ie „Sprzątanie Świata”.

Każdego roku do tej inicjatywy włączają się dzieci i młodzież z placówek oświatowych z terenu naszego miasta. Urząd Miasta Szczecinek jest koordynatorem tej akcji i to właśnie za pośrednictwem urzędu szkoły zgłaszają się do akcji i deklarują, który teren wysprzątają. Z reguły są to ulice i place dookoła budynków tych placówek, a także Park Miejski, czy plaże. Szczecineckie szkoły bardzo chętnie zgłaszają się do wzięcia udziału w "Sprzątaniu Świata" i każdego roku akcja w Szczecinku jest przeprowadzana. Najwięcej zgłoszeń mamy zawsze z przedszkoli oraz ze szkół podstawowych - mówi Wojciech Smolarski, kierownik Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecinek. Niektóre szkoły z naszego miasta sprzątanie rozpoczęły już dzisiaj, natomiast inne zdecydowały, że podejmą się tego zadania w sobotę, 19 września.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: