Od północy trwa cisza referendalna

  • KW
  • 2015-09-05 13:26:45
Od północy trwa cisza referendalna
  • Foto: TV Gawex

Cisza referendalna rozpoczyna się na 24 godziny przed dniem głosowania, tj. w dniu 5 września od godz. 0.00 i trwa do zakończenia głosowania, tj. do godz. 22.00 w dniu 6 września 2015 r., jeżeli żadna z obwodowych komisji do spraw referendum, w wyniku nadzwyczajnych wydarzeń, nie podejmie uchwały o przedłużeniu głosowania.

W okresie tym zabronione jest prowadzenie kampanii referendalnej, w tym zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień, rozdawanie ulotek, jak też prowadzenie w inny sposób kampanii referendalnej.

W trakcie trwania ciszy referendalnej zabronione jest także podawanie do publicznej wiadomości wyników badań (sondaży) opinii publicznej dotyczących przewidywanych zachowań głosujących w referendum i wyników referendum oraz sondaży przeprowadzonych w dniu głosowania.

Naruszenie zakazu prowadzenia kampanii referendalnej w okresie ciszy referendalnej stanowi wykroczenie, a naruszenie zakazu podawania do publicznej wiadomości wyników sondaży zachowań referendalnych i przewidywanych wyników referendum — występek. Zatem ocena czy w danym przypadku doszło do naruszenia tego zakazu nie będzie należała do Państwowej Komisji Wyborczej, lecz do organów ścigania i sądów.

info: http://referendum2015.pkw.gov.pl/

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: