76.350 zł. przez trzy miesiące, czyli sprawozdanie burmistrza z wydatków i zarządzeń

  • KW
  • 2015-09-04 11:35:42
76.350 zł. przez trzy miesiące, czyli sprawozdanie burmistrza z wydatków i zarządzeń
  • Foto: TV Gawex

Burmistrz Szczecinka Jerzy Hardie - Douglas przedstawił trzymiesięczne sprawozdanie ze swojej działalności międzysesyjnej.

Burmistrz szczecinka w okresie od 2 czerwca 2015 do 1 września 2015 roku wydał 24 zarządzenia, które dotyczyły między innymi:  w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2015r., powołania Komisji Przetargowych, a także powołania Obwodowych Komisji ds. Referendum i w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.

W tym okresie burmistrz rozdysponował rezerwę ogólną w kwocie  76.350 zł z przeznaczeniem na:

1. SAPiK:
 – dofinansowanie akcji zbierania krwi pn Motoserce    -     850 zł,
 - dofinansowanie organizacji wystawy artystycznej   -    2.000 zł
 -  zakup dwóch gablot do na potrzeby akcji BOOKCROSSING   -     5.000 zł
 - dofinansowanie organizacji „Letniego Kina Plenerowego”      -   15.000 zł
2. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. NNMP- zakup nagród rzeczowych
   na Festyn Parafialny     -   1.000 zł,
3. Drogi publiczne gminne wpis sądowy w sprawie o odszkodowanie za wykonanie zastępcze ul. Żeglarskiej  -    35.000 zł.    
4. Miejska Jednostka obsługi Oświaty - dofinansowanie przeglądu ścianki wspinaczkowej w Gimnazjum Nr 1 -   5 000 zł
5. Działalność usługowa - cmentarze - wkład własny na realizację zadania pn. Wykonanie prac remontowo-renowacyjnych przy pomniku na Cmentarzu Żołnierzy Wojska Polskiego i Armii Czerwonej - 5 000 zł
6. Administracja publiczna:
       - na nagrody dla dwóch mieszkańców Szczecinka którzy przekazali do Szczecineckiego
         Muzeum wyjątkowo cenne znalezisko (2x1.500,00 zł)   -    3 000 zł
      - na wkład własny na realizację projektu „Ochrona różnorodności biologicznej
          i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży" -   2 500 zł
 7. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Krzysztofa - zakup nagród rzeczowych na Festyn Parafialny -   1 000 zł
 8. Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Rozalii z Palermo - zakup nagrody rzeczowej na Rozaliadę  -   1 000 zł

info: UM Szczecinek

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: