12. Sesja Rady Powiatu za nami

  • KW
  • 2015-09-02 08:32:50
12. Sesja Rady Powiatu za nami
  • Foto: M. Tadzik, Starostwo Powiatowe

Na wyjątkowo długich i pełnych gorącej dyskusji obradach spotkali się powiatowi radni. XII Sesję Rady Powiatu Szczecineckiego zdominowały tematy kondycji finansowej Spółek oraz planowanych inwestycji. Nie tylko powiatowych.

Niemal pięć godzin trwały poniedziałkowe (31 sierpnia 2015 r.) obrady, wypełnione do ostatnich minut ożywioną dyskusją zgromadzonych licznie radnych. Zanim jednak Przewodnicząca Dorota Chrzanowska formalnie rozpoczęła posiedzenie rady głos zabrał Starosta Krzysztof Lis, który w wyjątkowo ciepłych słowach podsumował pracę Pani Ewy Grunt - odchodzącej na emeryturę, wieloletniej dyrektorki Zespołu Szkół nr 3 w Szczecinku. Dziękuje za Pani ciężką pracę i wieloletnie starania na rzecz młodzieży powiatu szczecineckiego - mówił, wręczając kwiaty. 

Na sali obrad pojawili się także przedstawiciele współpracujących ze sobą szkół, m.in.: Pani Beata Ceglarz, dyrektor Gimnazjum nr 1 im. Zjednoczonej Europy w Szczecinku, która w ramach podziękowania za współpracę wręczyła Ewie Grunt „Srebrny pierścień przyjaciela gimnazjum” – wyróżnienie, przyznawane przez władze szkoły. Warto na koniec dodać, iż przez te wszystkie lata nie musiałam się martwić o pieniądze na prowadzenie placówki. Zawsze mogłam liczyć na przyjaźń, płynącą ze strony organu prowadzącego, czyli Starostwa Powiatowego. Dziękuję za zrozumienie i wieloletnią współpracę Panu Staroście Krzysztofowi Lisowi, wicestaroście, ale także dyrektorowi Wydziału Edukacji i Sportu, Pani Zofii Kosickiej, która nigdy mnie nie zawiodła. Dziękuję Pani Skarbnik Ewie Pawłat oraz Pani Sekretarz Zofii Białkowskiej. Odchodzę z przekonaniem, że to, co robiłam miało sens. Ja zrealizowałam się w życiu zawodowym. Życzę państwu zdrowia, pomyślności, realizacji planów, a Panu Staroście, życzę aby prowadzony przez pana powiat był najlepszym w Polsce – mówiła w pełnym emocji wystąpieniu dyrektor Ewa Grunt. Na zakończenie wystąpienia, również wręczając bukiet róż wymienionym w wystąpieniu osobom. 

W części interpelacyjnej z prawa głosu skorzystało dwoje radnych. Jako pierwszy głos zabrał radny Tomasz Wójcik, który zwrócił się z prośbą do Starosty Krzysztofa Lisa o przedstawienie informacji, dotyczących rozbiórki dworca PKS, finansowania budowy Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej oraz subwencji oświatowej, zakwestionowanej w trakcie kontroli przez UKS. Radna Joanna Pawłowicz zwróciła się z prośbą o rozważenie możliwości przeprowadzenia wnikliwej analizy kondycji finansowej szczecineckiej Spółki PKS oraz o zainteresowanie się sprawą odorów, występujących w części Szczecinka. 

Obecny na sali dr Marek Ogrodziński, dyrektor medyczny szczecineckiego szpitala przedstawił raport z realizacji programów zdrowotnych, realizowanych na terenie powiatu szczecineckiego oraz informacje o ilościach chorych na nowotwory i zgonów nimi spowodowanych, a także raport z hospitalizacji chorych w szpitalu w Szczecinku. Apeluję, aby mieszkańcy powiatu szczecineckiego zajęli się swoim zdrowiem i poddali się badaniom, bo profilaktyczne badania ratują życie – mówił dr Ogrodziński. Musicie Państwo wiedzieć, że mamy dziś narzędzia, potrzebne do tego, aby skutecznie udzielić wam pomocy i ratować zdrowie i życie. Wystarczy dojrzeć do tego, że warto dbać o siebie. Warto się badać – przekonywał. Już w trakcie wystąpienia także radna Joanna Pawłowicz wyraziła swój niepokój wzrostem wskaźników zachorowań na nowotwory i choroby psychiczne, który zdaniem Radnej jest zatrważający. Podobną opinię wyraził radny Jerzy Dudź. Warto przekazać informację mieszkańcom Powiatu Szczecineckiego, że to nie rak jest problemem. Ludzie umierają dziś masowo na choroby serca i układu krążenia. To złe nawyki żywieniowe i brak ruchu oraz zły styl życia powoduje największą ilość zgonów – dodał dr Marek Ogrodziński. 

W części legislacyjnej radni głosowali dziewięciokrotnie. Na sali znajdowało się 16. radnych. Jako pierwsza głosowana była uchwała, dotycząca nieodpłatnego przejęcia przez Powiat Szczecinecki nieruchomości drogowej, stanowiącej własność Gminy Barwice. Tu radni okazali się jednogłośni i opowiedzieli się za przyjęciem uchwały. 

Kolejna uchwała, wywołała falę pytań, na które rzeczowo odpowiedział radnym Starosta Krzysztof Lis: 24 sierpnia br. wniosek został złożony do Wojewody. Planujemy wydać na rozbudowę szpitala nieco ponad 7 mln złotych i walczymy o dotację w wysokości 3,544 tys. zł, która w całości poszłaby na remont oddziałów SOR i OIOM, w ramach III etapu rozbudowy szczecineckiego szpitala. To także kwota, która pozwoliłaby nam sfinansować zakup najnowocześniejszych urządzeń diagnostycznych, aby mieszkańcy powiatu szczecineckiego dostali do dyspozycji sprzęt z tzw.: „górnej półki” – mówił Starosta. W trakcie głosowania okazało się, iż wyjaśnienia Starosty przyjęło 13 radnych, którzy głosowali za przyjęciem uchwały. Troje radnych wstrzymało się od głosu. 

Pozostałe uchwały, nad którymi pochylili się tego dnia powiatowi radni, to: 
- zmiana uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Szczecineckiego na lata 2015-2017” – 12 radnych głosowało „za” przyjęciem uchwały, a czworo wstrzymało się od głosu, 
- zmiana uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego – 12 radnych głosowało „za” przyjęciem uchwały, a czworo wstrzymało się od głosu, 
- zmiana uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Szczecineckiego na lata 2015-2017 – 12 radnych głosowało „za” przyjęciem uchwały, a czworo wstrzymało się od głosu, 
- w sprawie założenia i organizacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego pn.: „Oskar” w Zespole Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze – 16 radnych głosowało „za” przyjęciem uchwały, 
- w sprawie wprowadzenia zakazu używania skuterów wodnych na wodach jeziora Lubicko Wielkie – 6 radnych głosowało „za” przyjęciem uchwały, 9 było przeciwnych, a jedna osoba wstrzymała się od głosu, 
- zmiana uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2015 – 16 radnych głosowało „za” przyjęciem uchwały. 

Przed ostatnim punktem, czyli uchwałą, w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 15 lat nieruchomości powiatu szczecineckiego przewodnicząca Dorota Chrzanowska zarządziła 10-minutową przerwę. 

Po powrocie radnych na salę przewodnicząca Rady odczytała list, będący swoistą petycją mieszkańców dzielnicy Świątki, wyrażającą niepokój i brak akceptacji pomysłu wybudowania w ich sąsiedztwie centrum sportowego, które miałoby powstać na ziemi, wydzierżawionej od powiatu szczecineckiego. Wniosek ten wpłynął przed samą sesją i nie udało się nam o nim porozmawiać, ani go przeanalizować - głos zabrał Starosta Krzysztof Lis. Zaprosiłem na dzisiejszą sesję inwestora, który chce realizować przedsięwzięcie, którego obawiają się mieszkańcy. Myślę, że za chwilę poznamy odpowiedzi na te i inne pytania. 

O niuanse, związane z ewentualną dzierżawą jako pierwszy dopytywał radny Jerzy Dudź, który szczegółowe wyjaśnienia otrzymał bezpośrednio od geodety Powiatu Szczecineckiego Pana Jerzego Kozłowskiego, który również był obecny na sesji. Inwestycja, to blisko 35 ha pod ośrodek piłkarski dla młodzieży – referował inwestor. Zakładamy wybudowanie zespołu boisk, także krytych. Powstanie tam ogromna przestrzeń treningowa dla blisko 1000 dzieci jednocześnie. Wszystko oczywiście z budynkami mieszkalnymi, pozwalającymi spokojnie mieszkać i wypoczywać. Na tym terenie powstanie też hotel o wysokim standardzie. Wszystko z myślą o profesjonalnych drużynach piłkarskich i kadry, pozwalający organizować tu treningi i szkolenia. Będzie je można prowadzić nawet zimą, bo planujemy zadaszyć części boisk bardzo nowoczesną i niespotykaną dotąd w kraju metodą. Całość uzupełnią baseny, korty oraz strefa fitness i wellness. Jeśli chodzi o wątpliwości mieszkańców, czy w ich otoczeniu zrobi się nagle głośno, to zapewniamy państwa, że zaplanowaliśmy nie tylko ponad 15-metrową strefę buforową, którą pokryje gęsta zieleń, ale także wybudujemy wał, który będzie naturalną przeszkodą dla ewentualnego hałasu. Taki wał z nasadzeniami bez problemu zapewni właścicielom posesji spokój. Warto pamiętać, iż nie będzie to ośrodek pod hałaśliwe imprezy masowe, a zorganizowane i kierujące się konkretnymi prawami obozy piłkarskie. 

Inwestycja realizowana będzie w dwóch etapach. Pierwszy z nich, to budowa boisk piłkarskich i trzech pawilonów mieszkalnych dla młodzieży. W drugim etapie dobudowana zostanie reszta boisk i infrastruktury oraz cały kompleks hotelowy. Inwestor planuje rozpocząć prace we wrześniu przyszłego roku, a pierwszy etap zakończyć w maju 2017. Finał całego przedsięwzięcia to rok 2019. 

Zatrudnienie znajdzie tu około stu osób - mówił Tomasz Czuszel, przedstawiciel inwestora. Do tej liczby należy doliczyć wiele osób, które niejako przy inwestycji także będą prowadzić działalność. 25 osób, to obsada kuchni, 16 osób, to obsługa pokojów, a 39 osób, to obsługa techniczna. Do tego trenerzy i kadra zarządzająca ośrodkiem i hotelem. Taka inwestycja jest realną stymulacją miasta. Proszę sobie wyobrazić, jaki wpływ będzie miała na promocję Szczecinka w kraju. To wyniesienie regionu na bardzo wysoki poziom wśród miast atrakcyjnych dla turystów – dodał. Ostatecznie dziewięcioro radnych głosowało „za” przyjęciem uchwały, sześcioro było „przeciw”, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. 

Odpowiedź Starosty Krzysztofa Lisa na pytania i interpelacje radnych zakończyła poniedziałkową sesję.

info: Marcin Tadzik, Starostwo Powiatowe Szczecinek

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: