Wakacyjna sesja Rady Miasta

  • KW
  • 2015-08-10 10:47:21
Wakacyjna sesja Rady Miasta
  • Foto: TV Gawex

Za nami wakacyjne posiedzenie sesji Rady Miasta. Mimo że porządek dzisiejszej sesji składał się tylko z siedmiu punktów, obrady przeciągnęły się prawie do godziny 11:00. Wszystko za sprawą dyskusji, jaka wywiązała się w przy okazji proponowanych zmian w budżecie, związanych z kursem języka angielskiego dla pracowników ratusza, który dofinansowany będzie z budżetu miasta.

Część radnych opozycji zakwestionowała celowość organizowania szkoleń poza Szczecinkiem, twierdząc że uderzają one w lokalny rynek usług hotelarskich. Na lokalizację tego rodzaju szkoleń nie mamy żadnego wpływu, gdyż decyduje o tym firma, która je prowadzi; to nie Urząd Miasta jest ich organizatorem - stwierdził w swej wypowiedzi Burmistrz Jerzy Hardie-Douglas. Jako samorząd pokrywamy jedynie 20% całości tego zadania, czyli zaledwie 21 tysięcy złotych. Reszta środków finansowych -  84 tysiące złotych - pochodzi ze środków zewnętrznych - Krajowego Funduszu Szkoleniowego - dodał na zakończenie.

Równie emocjonujący przebieg miała dyskusja nad ostatnim punktem dzisiejszego porządku obrad, czyli nad odpowiedzią na skargę wniesioną przez Prokuratora Rejonowego w Szczecinku na uchwałę w sprawie regulaminu korzystania z Parku Miejskiego w Szczecinku. (pisaliśmy o tym w artykule: RADA MIASTA SZCZECINEK WNOSI O ODDALENIE SKARGI PROKURATORA WS. REGULAMINU PARKU MIEJSKIEGO).

Tutaj zadnia samej opozycji były jednak podzielone i po kilkunastominutowej dyskusji radni odrzucili w głosowaniu skargę prokuratury. Za odrzuceniem było 12 radnych, reprezentujących PO, 4 radnych RDS głosowało przeciw, a jeden z opozycyjnych radnych wstrzymał się od głosu.

info: T. Czuk, rzecznik UM Szczecinek

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: