Rada Miasta Szczecinek wnosi o oddalenie skargi prokuratora ws. regulaminu Parku Miejskiego

  • KW
  • 2015-08-06 09:26:44
Rada Miasta Szczecinek wnosi o oddalenie skargi prokuratora ws. regulaminu Parku Miejskiego
  • Foto: TV Gawex

Wraca temat regulaminu Parku Miejskiego w Szczecinku. Szczecineccy radni na najbliższej sesji Rady Miasta (10 sierpnia) zagłosują nad oddaleniem skargi prokuratora, w której zarzuca on kilka niejasności i nieścisłości w zapisach regulaminu.

O skardze prokuratora pisaliśmy w artykule PROKURATURA CHCE UCHYLENIA UCHWAŁY W SPRAWIE NOWEGO REGULAMINU PARKU. Pod koniec kwietnia wpłynął wniosek dotyczący uchylenia przyjętej uchwały w sprawie nowego regulaminu Parku Miejskiego. Sprawa nie była związana tylko z jednym punktem, który wywołał największe kontrowersje i dotyczył przebywania w parku w stanie nietrzeźwym - we wniosku odniesiono się do kilku punktów i podpunktów zapisu regulaminu. Prokurator stwierdził, że przyjęte zapisy zawierają nieścisłości, a także znacznie naruszają przepisy.

Radni odrzucili ten wniosek, a teraz Rada Miasta w Szczecinku zamierza przedłożyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie odpowiedź na skargę złożoną przez Prokuratora Rejonowego w Szczecinku na uchwałę z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie regulaminu korzystania z Parku Miejskiego w Szczecinku. W treści odpowiedzi Rada Miasta analizując treść skargi oraz stan faktyczny i prawny w sprawie stwierdza, że skarga jest oczywiście bezzasadna, a radni w Szczecinku nie naruszyli przepisów prawa, w tym również tych wskazywanych przez skarżącego - prokuratora. 

PONIŻEJ TREŚĆ ODPOWIEDZI RADY MIASTA SZCZECINEK:

Komentarze (2)

złośliwiec 2015-08-06 12:27

Czas rozliczeń dla bezradnych za ich bezmyślne po-stępki jest bliski.

xyz 2015-08-06 12:50

To jest odpowiedź radnych PO. Proszę nie manipulować faktami.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: