Jest szansa na dofinansowanie badań w Ośrodku Diagnostyki Obrazowej w Szczecinku

  • KW
  • 2015-08-05 10:33:14
Jest szansa na dofinansowanie badań w Ośrodku Diagnostyki Obrazowej w Szczecinku
  • Foto: TV Gawex

Prezydium Rady Organizacji Pozarządowych w Szczecinku od końca minionego roku walczy o to, aby badania w nowo powstałym Ośrodku Diagnostyki Obrazowej były dofinansowywane z funduszu. Po bezskutecznych rozmowach w szczecińskim NFZcie, Prezydium Rady wystosowało pismo do Ministerstwa Zdrowia.

O sprawie pisaliśmy w artykule: WYSTOSOWALI LIST DO MINISTRA ZDROWIA W SPRAWIE DOFINANSOWANIA BADAŃ W SZCZECINECKIM ODO

W piątek, 24.07.2015 r. Prezydium Rady Organizacji Pozarządowych w Szczecinku otrzymało odpowiedź z Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia na pismo w sprawie możliwości uzyskania w trybie pozakonkursowym (najbliższy termin konkursu ofert NFZ dopiero w czerwcu 2016 roku) jakiegokolwiek dofinansowania, umożliwiającego wykonywanie bezpłatnych badań rezonansem magnetycznym oraz tomografem komputerowym przez szczecinecki ODO często ciężko chorych mieszkańców powiatu szczecineckiego i powiatów ościennych.

Jeśli dobrze odczytujemy pismo z Ministerstwa Zdrowia to pojawił się promyk nadziei na uzyskanie wsparcia finansowego dla naszego szczecineckiego ODO przed czerwcem 2016 roku, gdyż "Zachodniopomorski Oddział  Wojewódzki NFZ przekazał, iż aktualnie przygotowuje renegocjacje umów mające na celu doszacowanie potrzeb w tym sektorze usług medycznych" - poinformowali przedstawiciele Prezydium Rady Organizacji Pozarządowych w Szczecinku. 

Poinformowano o tym fakcie także właścicieli Ośrodka, jak i przedstawiciela Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, Adama Wyszomirskiego oraz Posła na Sejm, Wiesława Suchowiejko, aby spróbowali wykorzystać nadarzającą się okazję i poprzez udział w wyżej wspomnianych pracach szczecińskiego NFZ pozyskali jakiekolwiek środki na potrzeby szczecineckiej społeczności.

Mamy nadzieję, że pomimo dość "specyficznego" stanowiska dyrekcji szczecińskiego NFZ, że "deklaracje samorządów lub zawierane przez nie porozumienia nie mogą być dla Funduszu wiążące, ponieważ obowiązujące prawo takiej sytuacji nie przewiduje", to jednak "sprawiedliwość będzie po naszej stronie" - mówią przedstawiciele PROP. Jeśli danym urzędnikom stanowisko lokalnych samorządów (z samorządem Sejmiku Woj. Zachodniopomorskiego i Urzędu Marszałkowskiego, czy Posła na Sejm RP włącznie), tych najwięcej wiedzących o rzeczywistych potrzebach lokalnego środowiska, nie stanowi żadnej godnej uwagi wartości, którą należałoby brać pod uwagę, to już nie wiemy kogo dyrekcja szczecińskiego NFZ może potraktować poważnie i uwzględnić jego zdanie? - dodają.

LIST WYSTOSOWANY DO MINISTERSTWA ZDROWIA

LIST Z MINISTERSTWA ZDROWIA 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: