Intensywny weekend strażaków

  • KW
  • 2015-07-05 16:15:53
Intensywny weekend strażaków
  • Foto: OSP Złocieniec

Warunki pogodowe spowodowały, że drastycznie wzrosło zagrożenie pożarowe w lasach. W trakcie weekendu pożary lasów odnotowano między innymi w Bornem Sulinowie i nieopodal Złocieńca.

Wczoraj, 4 lipca w godzinach południowych złocienieccy strażacy dostali wezwanie do pożaru poszycia leśnego. Do zdarzenia doszło pod Złocieńcem, za miejscowością Kańsko. W akcji udział wzięły cztery jednostki straży pożarnych oraz nadleśnictwo. Pożar udało się ugasić. Wezwano także ciągnik rolniczy, który oborał teren. Jednak po powrocie do jednostki, strażacy z OSP Złocieniec zostali wezwani ponownie do pożaru, który miał miejsce także w tym samym lesie.

Natomiast strażacy z OSP Borne Sulinowo i OSP Łubowo brali udział w akcji gaszenia pożaru traw i lasu na ulicy Wojska Polskiego w Bornem Sulinowie. Wyjeżdżali oni także na akcję dzisiejszej nocy, około godziny 2:30. W miejscowości Śmiadowo Kolonia zapaliła się słoma. Działania trwały tam dwie godziny, gdzie z żywiołem walczyli strażacy z Łubowa, Juchowa, Bornego Sulinowa oraz Szczecinka. 

Przypominamy, zasady bezpiecznego postępowania podczas przebywania na terenach leśnych zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719) w § 40 ust. 1 który mówi:

W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów nie jest dopuszczalne wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru, w szczególności:

1) rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu;

2) palenie tytoniu, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.

Tylko dzięki rozwadze przebywających na terenach leśnych możemy uniknąć tragedii.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: