Starosta z absolutorium

  • KW
  • 2015-06-19 09:13:07
Starosta z absolutorium
  • Foto: TV Gawex

W miniony czwartek, 18 czerwca br. po raz 10. zebrali się radni Rady Powiatu Szczecineckiego. Po raz pierwszy w tym roku na sali obrad zabrakło miejsc siedzących dla gości. Powód? Głównym punktem sesji było głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu.

Powyborcza rzeczywistość ma to do siebie, że lubi się zmieniać. Właśnie w związku ze zmianami, jakie zaszły w składzie Zarządu Powiatu Szczecineckiego radni głosowali za udzieleniem absolutorium aż dwóm składom wspomnianego organu. W roku ubiegłym w Zarządzie zasiadali bowiem: Krzysztof Lis, Marek Kotschy, Ryszard Jasionas, Szymon Kiedel i Robert Zborowski. Wskutek wyborczych zmian, miejsce trzech ostatnich Panów zajęli radni: Mariusz Kieling, Krzysztof Zając oraz Jakub Hardie-Douglas. Można więc powiedzieć, że głosowanie było swoistą oceną działań wszystkich tych osób. 

10. Sesja Rady Powiatu Szczecineckiego, jak zawsze rozpoczęła się po przywitaniu zgromadzonych przez Przewodniczącą Dorotę Chrzanowską. Na sali, poza 18. radnymi obecni byli także szefowie służb, straży, jednostek podległych oraz referatów Starostwa Powiatowego w Szczecinku, 

Zanim na obrady rozpoczęły się na dobre głos zabrały Panie, reprezentujące Ligę Kobiet Polskich, Panie Danuta Ziętara oraz Danuta Pysz, które podziękowały za dotychczasową współpracę i działalność na rzecz kobiet, a także za zaangażowanie obecnemu na sali Staroście Lisowi. Z okazji 100. rocznicy istnienia struktur LKP na Ziemi Szczecineckiej serdecznie dziękujemy Panu za wszystko, co Pan dla nas dotychczas zrobił i mamy nadzieję, iż nasza współpraca nadal będzie się układała tak dobrze, jak dotychczas – mówiła Danuta Ziętara. 

W części interpelacyjnej z prawa głosu skorzystała radna Joanna Pawłowicz, która w swoim wystąpieniu poruszyła temat powstającej w Ostropolu chlewni i związanymi z tym niepokojami (pisaliśmy o tym tutaj: PROTEST PRZECIWKO BUDOWIE CHLEWNI W OSTROPOLU), wśród okolicznych mieszkańców, a także wyraziła niepokój sytuacją szczecineckiego szpitala oraz wynikami raportu WIOŚ, zawartymi w protokole kontroli szczecineckich zakładów Kronospan. Radna dostarczyła także listę pytań, związanych z funkcjonowaniem szpitala w Szczecinku. 

Po chwili dyskusji na mównicy pojawił się Starosta Krzysztof Lis, który po przywitaniu wszystkich obecnych na sali rozpoczął ponad godzinne wystąpienie, traktujące o najważniejszych sprawach minionego roku: Taki mam zwyczaj, iż na sesji absolutoryjnej pozwalam sobie na szczegółowe przedstawienie Państwu raportu z naszych prac. Mam nadzieję, że przedstawione przeze mnie informacje okażą się wyczerpujące. 

Po wystąpieniu Przewodnicząca Dorota Chrzanowska zarządziła 10-minutową przerwę, Moment głosowania nad udzieleniem poparcia dla działań Zarządu Powiatu zbliżał się nieubłaganie. Zanim jednak radni przystąpili do głosowania nad zaplanowanymi na ten dzień punktami, na mównicy pojawiło się jeszcze dwoje radnych: Joanna Pawłowicz oraz Jerzy Dudź, którzy dopytywali o kwestie szpitala, budowy Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej, stanu finansów PKS Szczecinek oraz współpracy z Akademią Nautica. 

Po kilku minutach dyskusji oraz odpowiedzi, udzielonych przez Starostę i obecną na sali Skarbnik Powiatu Ewę Pawłat rozpoczęła się długo wyczekiwana procedura absolutoryjna, którą poprowadziła Przewodnicząca Rady Dorota Chrzanowska. 

Warto zaznaczyć, iż głosowania odbyły się bez zbędnych dyskusji, czy przeszkód proceduralnych. Uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Szczecineckiego za rok 2014 oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Szczecineckiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Szczecineckiego za 2014 rok przyjęte zostały ostatecznie, przy trzech głosach „wstrzymujących się”. 

Sesja zakończyła się wyjątkowo miłym akcentem. Po spontanicznych oklaskach i gratulacjach, Starosta Krzysztof Lis otrzymał od Przewodniczącej Rady wiązankę pięknych czerwonych róż, wraz z życzeniami i gratulacjami. Kolejna Sesja już 30 czerwca.

info: Marcin Tadzik, Starostwo Powiatowe Szczecinek

Galeria zdjęć do artykułu

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: