Za przejazdem kolejowym druga taryfa. Taksówkarze oszukują klientów

  • KW
  • 2015-06-03 15:47:22
Za przejazdem kolejowym druga taryfa. Taksówkarze oszukują klientów
  • Foto: wp.pl

Od pewnego czasu do szczecineckiego Urzędu Miasta wpływają skargi mieszkańców osiedla Marcelin, że taksówkarze oszukują i zaraz za przejazdem kolejowym włączają druga taryfę, co nie jest zgodne z przepisami uchwały.

W związku z licznymi skargami mieszkańców osiedla „Marcelin” w Szczecinku na powtarzające się przypadki włączania drugiej taryfy przez kierowców taksówek po przekroczeniu przejazdu kolejowego w kierunku Słupska, informujemy że zgodnie z uchwałą LII/541/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 11 października 2010 r. w sprawie określenia stref cen (stawek taryfowych) dla taksówek przy przewozie taksówkami osobowymi na terenie Miasta Szczecinek, osiedle „Marcelin” jest w pierwszej strefie taryfowej i na tym obszarze nie ma granicy przełączania taryf!

Taksówkarze, którzy wykonują kurs na teren osiedla „Marcelin”,  nie mają więc prawa stosować w tym przypadku drugiej taryfy.  Warto również przypomnieć, że zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.),  licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką cofa się, jeżeli jej posiadacz rażąco naruszył warunki określone w licencji lub inne warunki wykonywania działalności objętej licencją określone przepisami prawa.

Biorąc powyższe pod uwagę prosimy o przestrzeganie przepisów uchwały Rady Miasta Szczecinek i stosowanie się do ustalonych stref taryfowych na terenie miasta Szczecinek.

info: T. Czuk/UM Szczecinek

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: