Wyremontują odcinek krajowej 20-tki

  • KW
  • 2015-05-20 13:52:50
Wyremontują odcinek krajowej 20-tki
  • Foto: www.drawsko.pl

Trwające od kilku lat starania władz samorządowych Drawska Pomorskiego w sprawie remontu drogi krajowej nr 20 przebiegającej przez Drawsko Pomorskie przyniosły efekt. W trzecim kwartale tego roku rozpocznie się remont ul. Starogrodzkiej i Toruńskiej.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wprowadziła dodatkowe środki finansowe na remont krajowej 20-stki na terenie Drawska Pomorskiego. Aktualnie przygotowywana jest procedura przetargowa. W najbliższych dniach ogłoszony zostanie przetarg, a w dalszej kolejności wyłoniony zostanie wykonawca inwestycji. Remontem objęty zostanie odcinek krajowej 20-stki od skrzyżowania z drogą wojewódzką 175 do ronda przy skrzyżowaniu ulic Toruńskiej i 11 Pułku Piechoty. W ramach inwestycji wymienione zostaną dwie warstwy nawierzchni, krawężniki i chodniki. Jest to kompleksowy remont drogi, który wpłynie na poprawę wizerunku miasta i bezpieczeństwo jej użytkowników.

Przypomnijmy, że od kilku lat Burmistrz Drawska Pomorskiego wielokrotnie interweniował w sprawie remontu tej drogi, prowadził wiele rozmów z Dyrekcją Generalną Dróg i Autostrad, a urzędnicy drawskiego ratusza wysyłali wielokrotnie pisma i petycje do zarządcy drogi oraz najwyższych władz państwowych. Temat remontu został też poruszony przez Burmistrza Drawska Pomorskiego na ubiegłorocznym spotkaniu z Wicepremierem Ministrem Gospodarki Januszem Piechocińskim. Temat złego stanu technicznego drogi był również  poruszany podczas spotkania Burmistrza Drawska Pomorskiego z Wicepremierem, Ministrem Obrony Narodowej Tomaszem Siemoniakiem, które miało miejsce na poligonie drawskim.

Wszystkie te zabiegi i starania doprowadziły do tego, że  problem został zauważony. Według zapewnień GDDKiA remont zostanie wykonany do końca roku. Kierowcy będą musieli liczyć się z czasowymi utrudnieniami na ul. Starogrodzkiej i Toruńskiej - informuje Marcin Łukasz z UM Drawsko Pomorskie.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: